English
 
 

Giới thiệu Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia

Tháng 6 năm 2008, Trung tâm Chứng thực Chữ ký số Quốc gia thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin đã được thành lập theo Quyết định số 891/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, cho đến cuối năm 2008, Trung tâm mới bắt đầu ổn định cơ cấu tổ chức, hoạt động và đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục liên quan đến công tác thẩm định cấp phép để bắt đầu từ năm sau có thể cấp chứng thư số cho các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Năm 2008, Trung tâm cũng đa tiếp nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đầu tiên là Công ty VDC.
Song song với việc hoàn thiện về mặt tổ chức Trung tâm Chứng thực Chữ ký số Quốc gia, một số quy định chi tiết phục vụ việc triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cũng đang trong quá trình xây dựng như dự thảo Danh mục tiêu chuẩn về chữ ký số và chứng thực chữ ký số, Quyết định ban hành biểu mẫu và quy chế báo cáo thông tin về hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và Thông tư hướng dẫn về áp dụng công nghệ chữ ký số trong các ứng dụng CNTT của dịch vụ công.

 

Thông tin về tình hình cấp phép và đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam

Ngày 15/9/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Với sự kiện này, VNPT-CA đã chính thức trở thành nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên tại Việt Nam. Theo nội dung Giấy phép số 1293/GP-BTTTT, VNPT-CA  được cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Các loại chứng thư số được VNPT-CA cung cấp bao gồm: Chứng thư số cá nhân cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; Chứng thư số SSL ; Chứng thư số cho CodeSigning.

Để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định, ngày 16/12/2009, VNPT-CA đã được Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp chứng thư số và chính thức đi vào hoạt động.

Như vậy, sau khi Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ra đời, tính đến nay có 03 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, chấp nhận đăng ký hoạt động, bao gồm: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh ( được chấp nhận đăng ký hoạt động theo Công văn số 530/BTTTT-VT ngày 03/10/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông), Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được chấp nhận đăng ký hoạt động theo Công văn số 1040/BTTTT- ƯDCNTT ngày 21/4/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông) và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT- CA của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Việc các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ra đời và hoạt động nhằm cung cấp chứng thư số phục vụ cho nhu cầu giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước và trong lĩnh vực công cộng góp phần vào công cuộc cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, chính phủ điện tử của Việt Nam.

 

 

 
 
 
  COPYRIGHT © 2010